Postępy
0% ukończone

Ze względu na ciągły charakter zmian, a co za tym idzie stałe modyfikacje zakresów szkoleń spowodowane m.in. aktualizowanym oprogramowaniem lub zmieniającymi się przepisami i obostrzeniami prawnymi, wskazanie kilku najlepszych przykładów transformacji cyfrowej w zakresie kompetencji jest niemożliwe. Z jednej strony istnieją korporacje o zasięgu światowym, które stawiają na ciągłe zmiany i szkolenie pracowników, jednocześnie wyznaczając trendy w branży IT. Z drugiej strony są firmy, które nie mają rozwiniętych działów HR. Ich zadania sprowadzają się jedynie do pilnowania terminowego kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie. W tej sytuacji najlepszymi przykładami pozwalającymi na stworzenie w przedsiębiorstwie dobrych praktyk są korporacje i firmy z sektora dużych oraz najlepszych małych i średnich przedsiębiorstw. Bazując na doświadczeniu, wiele firm międzynarodowych przykłada bardzo dużą wagę do dobrego samopoczucia pracowników oraz ich ciągłego doskonalenia się. Funkcjonują takie działania jak np. casual Friday, owocowe czwartki czy karta sportowa. Są to jedynie dodatki, które pokazują jednak osobom zatrudnionym, że pracodawca chce dbać o ich dobre samopoczucie. Bardzo duży wpływ na zaangażowanie pracowników w pracę mają także wspominane wcześniej szkolenia. Duże przedsiębiorstwa mają zaplanowane budżety szkoleniowe, które w pewnym stopniu wydatkowane są na obowiązkowe kursy z zakresu używanych narzędzi, czy to ze względu na ich aktualizację i wprowadzenie nowych funkcji, czy też dostosowanie ich do wymogów prawnych. Większa część budżetu jest jednak  rozdysponowywana przez kierownictwo danego działu na szkolenia dodatkowe, mające uświadomić pracownikowi, jakie nowe rozwiązania i narzędzia pojawiły się na rynku w ostatnim czasie. Pozwala mu to poszerzać swoją wiedzę oraz zgłaszać sugestie co do pracy danej komórki lub wydziału w przedsiębiorstwie. Dzięki dokładnie opisanej strukturze organizacyjnej część pracowników zgłasza swoje potrzeby rozwoju kompetencji, które pozwolą im na awans w przyszłości, szkoląc się np. z zakresu zarządzania ludźmi lub obsługi narzędzi analitycznych i specjalistycznych w danej branży. Tym samym zdobywają wiedzę wykraczającą poza to, co wymagane jest na danym stanowisku.

Skip to content