Postępy
0% ukończone

Rozwiązaniem dobrze odbieranym przez pracodawców jest współpraca z firmą szkoleniową, która dostosuje zakres szkolenia do potrzeb danej grupy odbiorców. Doświadczone firmy tego typu często przeprowadzają w przedsiębiorstwie wstępne rozeznanie aktualnego stanu wiedzy, możliwości i potrzebnego zakresu szkolenia. Sam kurs nie musi odbywać się fizycznie w siedzibie firmy, co w dobie pandemii COVID-19 oraz szerokiego dostępu do cyfrowych platform komunikacji zespołowej nie powinno być problemem.

Skip to content