Postępy
0% ukończone

W ramach transformacji kompetencji technicznych ryzyko niepowodzenia jest niewielkie. Największym zagrożeniem wydaje się sytuacja, w której przeszkolony pracownik nie wykorzysta swoich nowych umiejętności i zdolności w przedsiębiorstwie, ponieważ zmieni miejsce zatrudnienia. Bardzo rzadko zdarza się, aby pracownik nie był w stanie ukończyć krótkoterminowego kursu z wynikiem pozytywnym. W przypadku szkoleń, które w znacznym stopniu zwiększają kompetencje danej osoby, trwają wiele miesięcy i są zakończone egzaminami, jak np. studia podyplomowe czy kursy dające międzynarodowe uprawnienia i certyfikaty, mogą zdarzać się problemy z terminowym uzyskaniem potwierdzenia zdobycia określonej wiedzy. Najczęściej jest to jednak jedynie kwestia pewnego opóźnienia i podejścia do zaliczenia lub egzaminu w późniejszym terminie.

Należy także pamiętać o działaniach codziennych, które zostały opisane procedurami i są kluczowe w określeniu ogólnej wydajności przedsiębiorstwa. Zdobyte umiejętności obsługi nowych rozwiązań z zakresu ICT powinny przełożyć się na wymierne korzyści, np. zwiększenie liczby faktur wprowadzanych do systemu ERP, poprawę szybkości przeprowadzania transakcji wewnętrznych i zewnętrznych lub szybki i łatwy dostęp działu handlowego do bazy danych zawierającej informacje na temat stanu magazynowego, dostępności, ceny oraz planu produkcji towaru. Jednoznaczne wykazanie wzrostu wydajności pracy poprzez jej cyfryzację, stosowanie narzędzi ułatwiających wykonywanie zadań oraz zdobycie kompetencji pozwalających na optymalne korzystanie z tych narzędzi nie powinno stanowić dla kadry zarządzającej większego problemu. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których mimo dobrych chęci ze strony kierownictwa oraz pracowników wydajność procesów nie wzrasta. Może to świadczyć o dobraniu nieodpowiedniego zakresu szkolenia lub – w większej liczbie przypadków – o wdrożeniu niewłaściwego narzędzia cyfrowego, które zamiast ułatwić proces i pracę, utrudnia je. Należy wtedy pamiętać o umiejętnościach komunikacji i współpracy, które pomagają w rozwiązywaniu problemów.

Skip to content