Postępy
0% ukończone

Koncepcja Przemysłu 4.0 pojawiła się w odpowiedzi na wszystkie te wspomniane wcześniej problemy. W 2011 roku na targach w Hanowerze zaprezentowano koncepcję Przemysłu 4.0. Przedstawiono w niej pewien plan wyrównywania czy nadganiania różnic technologicznych, jakie pojawiły się w stosunku do innych obszarów świata, przez bardzo poważne inwestycje w wykorzystanie nowych technologii.

Głównym powodem przedstawienia tej koncepcji akurat w Hanowerze, przez rząd Niemiec, była przede wszystkim obawa o przyszłość niemieckiego modelu wzrostu. Z jednej strony zagrażała mu demografia, a więc słabnąca dzietność krajów europejskich i trudności z pozyskaniem nowych rąk do pracy, a w konsekwencji rosnące koszty pracy i malejącą konkurencyjność produktów gospodarki niemieckiej. Z drugiej strony rosło uzależnienie od eksportu, który w dużej mierze odpowiada za wysoką jakość życia niemieckich obywateli w obliczu rosnącej konkurencyjności ze strony gospodarek chińskiej i amerykańskiej.

Obawiano się również o to, czy gospodarka niemiecka zdoła utrzymać przewagę technologiczną i taki poziom cen, który zapewni niemieckim produktom dostateczną liczbę klientów na rynkach międzynarodowych. Na wszystkie te obawy nakładało się pojawianie na horyzoncie kolejnej fazy rewolucji przemysłowej.

Rząd niemiecki zidentyfikował główne źródła problemów, z którymi boryka się obecnie nie tylko gospodarka niemiecka, ale również europejska. Niemcy – i pozostali Europejczycy – nie uczestniczyli we wczesnej fazie poprzedniej rewolucji przemysłowej, jaką było uruchomienie tzw. technologii założycielskich. W związku z tym pojawiła się idea uczestnictwa w kolejnej fazie i wejścia w rozwój tzw. technologii intensyfikujących, które uznano za główne źródło napędowe w następnej fazie rozwoju przemysłu.

Czym są technologie założycielskie i technologie intensyfikujące? Technologie założycielskie to technologie, które rozpoczęły transformacje cyfrową, czy raczej uruchomiły tzw. rewolucję cyfrową na świecie. Najważniejszą z tych technologii założycielskich było przede wszystkim powstanie mikroprocesorów, które umożliwiły konstruowanie nowoczesnych maszyn liczących i maszyn ogólnego przeznaczenia, czyli komputerów, a w następnie innych urządzeń, które również wykorzystują mikroprocesory.

Drugą taką technologią, która gwałtownie zmieniła warunki życia i funkcjonowanie społeczeństw, są technologia sieciowa – przede wszystkim internetowa – pozwalająca na masową wymianę informacji.

Trzecią wielką technologią założycielską, zidentyfikowaną przez rząd niemiecki, jest technologia mobilna, a więc powstanie urządzeń pozwalających na zachowanie ciągłego kontaktu z innymi osobami, pobieranie informacji i komunikację również wtedy, kiedy nie jesteśmy bezpośrednio podpięci do sieci kablowych.

Są to technologie nowe, fundamentalnie zmieniające działanie rynku i producentów, które wywarły ogromny, trudny do oszacowania wpływ na rozwój społeczny i polityczny na podstawowym wręcz poziomie, niejednokrotnie wpływając zarówno na sposób myślenia, jak i działania, i zmieniając funkcjonowanie całych społeczeństw.

Skip to content