Postępy
0% ukończone

Jeszcze raz przypomnijmy, że koncepcja Przemysłu 4.0 nie skupia się wyłącznie na technologiach, a raczej na sposobie wykorzystania tych technologii w sposób, który pozwala na zwiększenie efektywności działania danej organizacji, a w zasadzie – danej gospodarki. Przemysł 4.0 to proces przemiany przedsiębiorstw, związany ze zmianą ich modelu biznesowego i integracją łańcucha wartości w całościowym cyklu życia produktu. Jest to więc przede wszystkim optymalizacja różnych aspektów związanych z działaniem przedsiębiorstwa dzięki temu, że zmienia się zarówno jego relacja z otoczeniem, klientami, dostawcami czy partnerami, jak i sposób, w jaki organizacja realizuje swoje zadania.

W Przemyśle 4.0 najistotniejsze jest pytanie: co robisz ze swoimi danymi i w jaki sposób je przetwarzasz? Wykorzystujesz? Udostępniasz? Stąd nacisk kładziony w tej koncepcji na projektowanie sposób pozyskiwania i przetwarzania danych, a przede wszystkim na umiejętność rozumienie danych, analizy, wyciągania wniosków z ich struktury (Data Science). Celem Przemysłu 4.0 jest więc stworzenie przede wszystkim bardziej elastycznej struktury ekonomicznej, opartej na budowie tzw. platform przemysłowych, czyli wspólnej bazy przemysłowej, którą mogą wykorzystywać różne organizacje. Z drugiej strony zapewnia ona wysoki poziom konkurencyjności działań i dopasowania do potrzeb klientów. Pozwala na przykład na personalizację produkcji.

Podstawową korzyścią z wdrożenia tego typu rozwiązań jest bardzo gwałtowny wzrost wykorzystania zasobów. Budowa własnego parku maszynowego czy swoich własnych rozwiązań przez pojedynczą firmę zapewnia umiarkowany wzrost przewagi konkurencyjnej ze względu na to, że większość firm pojedynczo ma stosunkowo niewielką zdolność do opracowywania i wdrażania znaczących innowacji.

Funkcjonowanie w platformie przemysłowej pozwala na rozszerzoną współpracę między firmami – możliwe jest dużo lepsze wykorzystanie zasobów, np. podniesienie jakości parku maszynowego, a z drugiej strony – dzięki optymalizacji w obszarze logistyki możliwe jest szybsze reagowanie na potrzeby. Poza tym dzięki współpracy różnych organizacji, a także współpracy między ich partnerami, ich klientami możliwe jest dużo lepsze dopasowanie do potrzeb pojedynczego przedsiębiorstwa, z czego korzyści odnosi w zasadzie cały ekosystem i cała gospodarka.

Najważniejszym założeniem strumienia wartości jest przed wszystkim zmiana perspektywy. Bardzo często producenci koncentrowali się na tym, co mogą dostarczyć na rynek. Zadawali sobie pytanie: co mogę zaoferować rynkowi, i poszukiwali na wytworzone przez siebie produkty nabywców. Strumień wartości wymusza na nas odwrócenie tej perspektywy i spojrzenie na naszą ofertę z perspektywy odbiorcy.