Postępy
0% ukończone

Najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie zadać, brzmi: Czego klienci oczekują, czego poszukują, jakie są ich najistotniejsze problemy i co się składa na satysfakcję klienta? A następnie: jakie elementy w naszej ofercie w największym stopniu wpływają na zaspokojenie potrzeb odbiorców?

Odpowiedź nie jest zwykle jednolita, należy spojrzeć na nią z perspektywy procesu. Nie jest to coś, co jest statyczne. Patrzymy na łańcuch wartości przez pryzmat wytworzenia naszego produktu, dopasowania do oczekiwań klienta, i w końcu dostarczenia tego produktu. Składają się więc na to różne elementy, które mogą w rezultacie tworzyć różne kombinacje czynników i w konsekwencji – w różnym stopniu odpowiadać naszym odbiorcom.

W jaki sposób możemy dokonać identyfikacji naszego strumienia wartości? Musimy zadać sobie serię istotnych pytań. Po pierwsze: co klienci cenią w naszej ofercie, czy też – jakie czynniki w ocenie tej oferty są najważniejsze? Po drugie: co wpływa na ocenę naszej oferty i co wpływa na zadowolenie klienta? Jakie elementy nie mają natomiast istotnego wpływu na satysfakcję, zaspokojenie potrzeb czy ocenę naszej oferty? Z których z elementów możemy zrezygnować, co możemy ograniczyć, na co natomiast zwrócić największą wagę?

Należy pamiętać, że znacząca część naszego łańcucha wartości znajduje się poza organizacją. Za sprawność działania – a co za tym idzie, satysfakcję klienta – niejednokrotnie odpowiadają czynniki, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, takie jak software, dostawy, używane komponenty i ich jakość, szybkość realizacji dostaw. Nad tymi składowymi łańcucha mamy ograniczoną kontrolę, co oznacza, że nawet jeśli poprawimy w maksymalnym stopniu działania naszej organizacji i większość elementów naszego łańcucha ulegnie znaczącej poprawie, to wciąż będą pozostawały pewne obszary, nad którymi kontroli nie mamy i które będą stanowiły ryzyko powodujące, że nasza organizacja może nie być bezpieczna.

W chwili obecnej obserwujemy ewolucję od strumieni zwanych wertykalnymi do strumieni horyzontalnych. Wertykalne (czyli pionowe) strumienie wartości tworzone są po to, by zwiększyć kontrolę firmy nad przepływem wartości od dostawców do klienta końcowego. Najważniejszymi działaniami firmy w tego typu podejściu są przede wszystkim: współtworzenie własnych planów procedur, selekcja podwykonawców i dostawców, eliminowanie podwykonawców, którzy oferują niższą wartość albo nie realizują swoich zadań zgodnie z oczekiwaniami. W najbardziej skrajnej postaci firma może nawet przejmować udziały w firmach kluczowych partnerów po to, żeby zachować jak najściślejszą kontrolę nad całym procesem.

W przypadku strumieni horyzontalnych firma nie dąży do kontroli, ale zwiększa zakresy i obszary współpracy, pozostawiając jednak szeroką autonomię swoim partnerom i zachowując ich całkowitą niezależność od organizacji. Najważniejszymi zadaniami, które są realizowane w podejściu horyzontalnym, są: tworzenie wspólnych norm i interfejsów, które pozwalają na swobodną wymianę danych, czasem nawet pracowników, nawiązywanie współpracy, promocja wspólnych standardów działania czy przekazywania informacji. W ostatecznym rozrachunku firmy dzielą się zyskami i korzyściami w zależności od wkładu, jaki wnoszą do takiego łańcucha wartości, co poniekąd wzmacnia również ich wzajemne więzi.

Jednym z narzędzi używanych w Przemyśle 4.0 jest tzw. model RAMI 4.0.

Model RAMI 4.0 łączy w sobie wiele warstw. Odnosi się zarówno do obszarów zarządzania, w tym operacyjnego, do warstw technicznych, w których łączone są informacja i środki komunikacji, a także do warstw technicznych, którymi są połączone różnego rodzaju zasoby wchodzące w skład fabryki Przemysłu 4.0.

Ciekawą właściwością modelu RAMI 4.0 jest to, że na podstawowym poziomie również zawiera w sobie łańcuch wartości oraz integruje go w modele biznesowe. Modele te zawarte są w warstwie najwyższej, czyli w warstwie odnoszącej się do sposobu prowadzenia biznesu oraz warstwie funkcjonalnej. Natomiast strumień wartości umieszczony został w modelu RAMI 4.0 na samym dole – tam, gdzie łączą się różnego typu zasoby, integrowane w działania służące wytworzeniu wartości dla klienta końcowego, kolejno w fazie rozwoju, utrzymania produkcji czy realizacji.

Skip to content