Postępy
0% ukończone

Wiele firm zakłada, że radykalna zmiana nie jest w nich możliwa ze względu na sam rozmiar organizacji. Ponad połowa średnich i dużych firm w Polsce deklaruje, że obawia się wprowadzać poważniejsze innowacje ze względu na spodziewany opór pracowników.

Jednak zmiana nawet w największych firmach jest możliwa. W 1993 roku prezesem firmy IBM został Louis Vincent Gerstner. W tym samym czasie, pod wpływem rozwoju komputerów osobistych IBM zaczął szybko tracić rynek komputerów typu mainframe. Gerstner zadał sobie pytanie: „Czy można nauczyć słonia (czyli IBM) tańczyć?”. Szybko zauważył, że na przeszkodzie dla dokonania transformacji firmy w szybką, elastyczną organizację stał jej korporacyjny duch. Dlatego na pierwszym spotkaniu z dyrektorami, nowy prezes wyłączył projektor, na którym wyświetlane były slajdy z kolejnymi słupkami wyników finansowych i danych sprzedażowych, a następnie powiedział wprost uczestnikom spotkania: „Panowie! Zostawmy cyferki. Porozmawiajmy o waszym biznesie.” Skutkiem tej narady była analiza strumienia wartości oferowanych przez IBM i w konsekwencji powstanie nowego modelu biznesowego firmy, która teraz – prawie 30 lat później – zupełnie nie przypomina swojej poprzedniczki, ani pod względem kultury organizacyjnej, ani obszaru działania.

Materiały dodatkowe: Sylwetka Louisa Gerstnera (wideo w jęz. angielskim)

W przypadku polskich organizacji mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. Paradoks ten polega na tym, że z jednej strony mamy dość rozpowszechnione narzędzia cyfrowe, a z drugiej – w ograniczonym stopniu podnosi to skuteczność działania tych organizacji.

Powszechne problemy polskich przedsiębiorstw

Dostęp do internetu Duży odsetek polskich firm dysponuje dostępem do Internetu, w tym również internetem szerokopasmowym. Wiele polskich organizacji masowo używa w swojej pracy komputerów i innych urządzeń cyfrowych. Pomimo to, rozwój nowych produktów w tych firmach wcale nie przyspiesza, a przynajmniej postęp w tym zakresie jest mało widoczny.
Obsługa klienta Również w obszarze sprawności obsługi klienta mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkim postępem. Narzędzia, którymi dysponują organizacje, są wprawdzie dość zaawansowane, jednak ich stosowanie jest stosunkowo ograniczone.
Komunikacja ludzka Komunikacja z pracownikami i partnerami również kuleje. Świadomość organizacyjna polskich firm jest stosunkowo niewielka. Polskie organizacje w niewielkim stopniu orientują się, co się dzieje z ich pracownikami, jakie są oczekiwania klientów, jakie są ich uwagi odnoszące się do sposobu obsługi albo do tworzenia produktów.
Orientacja w otoczeniu biznesowym Nie poprawiła się również orientacja w otoczeniu zewnętrznym firm. Polskie organizacje mają kłopot z rozpoznawaniem zmian w ich otoczeniu i nie wynika to tylko z braku dostępu do informacji, bo tych informacji jest mnóstwo. Te kłopoty wynikają z faktu, że informacje te w niewielkim stopniu są przetwarzane. Polskie organizacje mają stosunkowo słabo rozbudowane umiejętności operowania informacją i przetwarzania jej w użyteczną wiedzę.

Głównym powodem tej sytuacji są przede wszystkim przestarzałe koncepcje organizacyjne. Radykalnej wręcz zmiany wymaga przede wszystkim podejście do zasobów i do procedur podejmowania decyzji, konieczne jest uelastycznienie struktur organizacyjnych.

Firma Autodesk przeprowadziła badania, przed jakimi wyzwaniami stoją polskie przedsiębiorstwa u progu nowej rewolucji przemysłowej. Zapoznaj się z poniższą infografiką interaktywną.

Skip to content