Transformacja Cyfrowa a cyberbezpieczeństwo

Wpis-Okladka

Żaden proces transformacji cyfrowej nie zakończy się powodzeniem bez świadomego wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń informatycznych, zasad i polityk cyberbezpieczeństwa. Ryzyko wynikające z cyberzagrożeń jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnych przedsiębiorstw. Każdy podmiot, który wykorzystuje poufne dane oraz korzysta z rozwiązań IT, bez względu na wielkość, obszar czy profil działalności, jest realnie zagrożony możliwością strat z tytułu cyberataków. Co więcej, ryzyko zwiększa się wraz z rozwojem danej organizacji w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Można powiedzieć, że cyberbezpieczeństwo ma newralgiczne znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego zebraliśmy obszerny zbiór materiałów, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe Waszej firmy.

Materiały zebrane poniżej są uniwersalne w każdej kategorii transformacji. Jeśli zapoznałeś się już z nimi w innym procesie, możesz je pominąć lub potraktować jako materiał przypominający.

Cyberbezpieczeństwo jest procesem zapewnienia ochrony wszelkich zasobów, danych firmy lub osoby prywatnej. Najcenniejszym zasobem jest najczęściej informacja, która jest zawarta na cyfrowych nośnikach danych i którą należy chronić poprzez zastosowanie określonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Podstawowym zabezpieczeniem jest świadomy zagrożeń użytkownik, który wie, z jakimi zagrożeniami może się spotkać i jak przed nimi się ustrzec.

W celu wdrożenia się w zagadnienia cyberbezpieczeństwa zapoznaj się z poniższymi Hasłami Słownika Przemysłu Przyszłości:

Należy pamiętać, że to człowiek (pracownik) jest najważniejszym ogniwem w firmowym łańcuchu bezpieczeństwa cyfrowego. To od wiedzy, kompetencji i sumienności ludzi w znacznej mierze zależy integralność danych przedsiębiorstwa. Z tego powodu ciągłe szkolenie kadr w obszarze bezpieczeństwa jest niezwykle istotne. Zaplanuj taki proces. Punktem wyjścia może być zapoznanie się z podstawami cyberbezpieczeństwa, które znajdziesz w przygotowanym przez nas szkoleniu podstawowym dot. Cyberbezpieczeństwa.

Osoby które przeszły powyższe szkolenie lub mają już podstawową wiedzę w obszarze cyberbezpieczeństwa powinny zapoznać się z artykułem „Cyberbezpieczeństwo w kontekście obowiązujących norm i regulacji prawnych” i opracowaniem „Przewodnik cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw”.

Bardzo pomocne i cenne materiały zostały przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Znajdziesz je tutaj: Poradnik Cyberbezpieczna firma. Szczególną uwagę warto zwrócić też na Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa.

Często wydaje się nam, że problem cyberbezpieczeństwa nas nie dotyczy. To pozorne poczucie bezpieczeństwa jest powszechne zarówno wśród przedsiębiorców, jak i pracowników administracji. Cyberprzestępcy działają jednak na ogromną skalę. Większość firm lub instytucji zmierzy się w najbliższym czasie z naruszeniami ich bezpieczeństwa cyfrowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się o skali oraz o możliwych skutkach cyberataków przeczytaj poniższe artykuły:

Podobne artykuły

Technologie wodorowe – przegląd

dr Szymon SikorskiEkspert FPPP Zawirowania na rynkach, przerwanie łańcuchów dostaw, ale także wydarzenia polityczne boleśnie zrewidowały założenia gospodarcze oparte o paradygmat nieustannego wzrostu i przekonanie,…

Skip to content