Postępy
0% ukończone

Częstym błędem jest postrzeganie przemysłowego systemu XR jedynie przez pryzmat możliwości komunikacyjnych (wizualizacja) i związanego z tym sprzętu (okulary AR lub MR, inny sprzęt). Takie podejście często powoduje niewłaściwą ocenę możliwości rozwiązania, zafałszowuje rachunek ekonomiczny i ogranicza możliwości wykorzystania rozwiązania XR. To z kolei może prowadzić do rozczarowań związanych z inwestycją w sprzęt XR, którego rzeczywiste możliwości nie będą w stanie spełnić oczekiwań użytkowników (typowy przykład – nieuwzględnianie warunków pracy i wybór sprzętu niedostosowanego do tych warunków) albo też – odwrotnie – możliwości systemu XR nie będą w pełni wykorzystane (typowy przykład – zakup wyspecjalizowanych okularów MR i wykorzystywanie ich jedynie do zdalnej łączności). Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że sprzęt jest jednym z kluczowych elementów rozwiązania XR i jego wybór musi być skorelowany z pozostałymi czynnikami oceny danego rozwiązania i oczekiwanymi efektami wdrożenia systemu XR.

Generalnie należy unikać podejścia typu „co i jak będzie działać na danych okularach XR”, natomiast rekomendowane jest podejście „wybór systemu XR, który spełni zadania, jakie przed nim stawiamy, a w ramach tego – wybór urządzeń peryferyjnych / komunikacyjnych”. Warto zauważyć, że profesjonalne przemysłowe systemy XR są w stanie współpracować z różnymi rodzajami sprzętu, a w ramach jednego systemu wskazane może być zastosowanie różnych rodzajów okularów XR dla różnych obszarów działalności firmy lub też wykorzystanie mieszanego parku urządzeń – zarówno okularów XR, jak i smartfonów oraz tabletów.

Przykładowy schemat logiczny przemysłowego systemu XR
Przykładowy schemat logiczny przemysłowego systemu XR
Skip to content