Witamy na platformie szkoleń E-learning Przemysłu Przyszłości!

Poniżej znajdziesz listę szkoleń. Wybierz te, którymi jesteś zainteresowany. Szkolenie wprowadzające jest otwarte, a szkolenia poświęcone technologiom wymagają założenia konta i zalogowania. Dostęp do wszystkich szkoleń jest BEZPŁATNY.

Zachęcamy do zapoznania się z każdym szkoleniem. Ich szczegółowe opisy wraz ze spisem lekcji oraz zagadnień są dostępne w każdej z poniższych kart szkolenia.

Kilka pomocnych informacji:

Każde szkolenie składa się z kilku lekcji podzielonych na mniejsze tematy. Choć nie jest to konieczne, zalecamy zapoznawanie się z treściami szkoleniowymi w kolejności umieszczenia ich w spisie treści. Po zapoznaniu się z danym tematem należy oznaczyć go jako UKOŃCZONY. Przycisk zmieniający status tematu na ukończony znajduje się na końcu materiału szkoleniowego. Oznaczenie wskazuje użytkownikowi, że świadomie uznaje on taką treść jako zaliczoną. Jest to potrzebne do odnotowywania w jego profilu postępów, a także jest warunkiem dopuszczeniu go do quizów lub testów końcowych.

Szkolenia zostały podzielone na otwarte oraz na takie, do których dostęp jest możliwy tylko po zalogowaniu. Link do rejestracji można znaleźć w prawym górnym rogu ekranu oraz w panelu dostępnym na karcie każdego takiego szkolenia. Rejestracja jest wymagana w przypadku szkoleń specjalistycznych. Po rejestracji użytkownik uzyskuje swobodny dostęp do wszystkich treści opublikowanych na portalu E-learning Przemysłu Przyszłości.

W szkoleniach użyte są różne rodzaje mediów i interakcji:

  • film szkoleniowy – materiały video zostały osadzone na platformie streamingowej vimeo/youtube. Filmy można odtwarzać na każdym urządzeniu bezpośrednio w oknie przeglądania lub po powiększeniu na cały ekran. Przygotowane przez nasz zespół filmy szkoleniowe są uzupełnione o transkrypcję treści, które można znaleźć w panelach rozwijanych poniżej filmu.
  • grafika lub infografika – istnieje możliwość obejrzenia jej na pełnym ekranie po kliknięciu w nią.
  • grafika interaktywna – najczęściej są to grafiki z oznaczonymi ikonką (+) hotspotami, których kliknięcie powoduje wyświetlenie ukrytych treści lub obrazów. Mogą to być również ćwiczenia polegające na uporządkowaniu haseł lub przejściu procesu przy pomocy suwaka umożliwiającego zapoznanie się z treściami ukrytymi. Istnieje możliwość powiększenia grafiki interaktywnej do wielkości pełnego ekranu.

Każde szkolenie jest zakończone testem sprawdzającym, którego przejście jest niezbędnym elementem zaliczenia szkolenia. Test składa się z kilku pytań dotyczących materiału szkolenia i z tablicy wyników. W opisie każdego testu można znaleźć warunki przystąpienia do niego – najczęściej warunkiem jest zaliczenie wszystkich lub wskazanych lekcji i zagadnień składających się na dane szkolenie. Istnieją szkolenia, w których dostęp do testu jest nieograniczony.

Testy składają się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, układanek par pojęcie-definicja oraz pytań, w których należy uzupełnić partie tekstu słowami ze wskazanego zbioru. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, zaliczenie testu jest możliwe przy uzyskaniu 100% dostępnych punktów (w większości przypadków). Jeżeli próg zaliczenia jest niższy, będzie on podany w opisie testu przed jego rozpoczęciem.

Uwaga: w przypadku pytań wielokrotnego wyboru punktowana jest tylko poprawna kombinacja odpowiedzi prawdziwych i fałszywych.

Tablica wyników jest dostępna dopiero po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania w teście. Przedstawia wyniki uzyskane przez użytkownika w każdym z pytań, wskazanie poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi, a także krótkie rozwinięcia ocen odsyłające użytkownika do materiału (lekcji), w której może znaleźć poprawną odpowiedź. Wyniki kolejnych podejść do testu są przechowywane w profilu użytkownika. Liczba podejść nie jest limitowana, podobnie jak czas trwania czy też częstość prób.

Większość lekcji tworzących szkolenia jest zakończona nieobowiązkowym quizem. Quizy różnią się od testów sprawdzających dwoma elementami. Po pierwsze, zaliczenie quizu jest dobrowolne i ma na celu sprawdzenie stopnia przyswojenia materiału zawartego w danej lekcji. Po drugie, pytania w quizie dotyczą tylko bieżącej lekcji, zatem tablica wyników quizu nie zawiera odwołań do materiału szkoleniowego (wszystkie pochodzą z jednej przypisanej do quizu lekcji).

Słownik
Przemysłu Przyszłości

Uporządkowany zbiór pojęć i definicji, podstawowy element naszej bazy wiedzy.
BAZA WIEDZY

Artykuły eksperckie

Krótkie, często ilustrowane, artykuły poświęcone zwykle konkretnemu zagadnieniu czy technologii.
BAZA WIEDZY

Opracowania i monografie

Dłuższe opracowania, dostępne w postaci podręcznych, łatwych do ściągnięcia plików PDF.
BAZA WIEDZY

Artykuły eksperckie

Krótkie, często ilustrowane, artykuły poświęcone zwykle konkretnemu zagadnieniu czy technologii.
BAZA WIEDZY

Opracowania i monografie

Dłuższe opracowania, dostępne w postaci podręcznych, łatwych do ściągnięcia plików PDF.
BAZA WIEDZY

Słownik
Przemysłu Przyszłości

Uporządkowany zbiór pojęć i definicji, podstawowy element naszej bazy wiedzy.
BAZA WIEDZY
Skip to content