Term: Bazy danych dla szeregów czasowych TSDB

(ang. Time Series Database)

Przeznaczone są do przechowywania pomiarów (metryk), lub zdarzeń (ang. Events) ze znacznikami czasu (ang. Timestamp), Zebrane dane umożliwiają tworzenie wykresów a tym samym monitorowanie i analizowanie zmian między poszczególnymi odczytami.

Dane do bazy Time Series często przesyłane są z urządzeń Internetu Rzeczy IoT (ang. Internet of Things), aplikacji, serwerów, lub też z innych źródeł przechowujących i udostępniających metryki biznesowe związane z pomiarem wydajności konkretnego obszaru organizacji, danymi o sprzedaży, nawet zdarzeniami związanymi z obszarem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Właściwości tego typu baz sprawiają, że są one zoptymalizowane pod kątem przechowywania bardzo dużej ilości danych metrycznych. Dane w bazie są rejestrowane jako metryka lub zdarzenie na osi czasu, ponieważ z reguły przychodzą w odpowiednim porządku.  Na bardziej szczegółowym poziomie możemy śledzić zmiany o wysokiej precyzji (np. w nanosekundach), co daje nam całkowicie nowe możliwości analizy bieżącej sytuacji. Często TSDB mają wbudowane funkcje transformacji i agregacji szeregów czasowych. 

Synonimy hasła:
Time Series Database
Kategoria hasła: Big Data
« Wróć do Słownika