Term: Bezpieczeństwo dostaw energii

Odporność systemu energetycznego na wyjątkowe i nieprzewidywalne wydarzenia, które mogą zagrozić fizycznej integralności przepływu energii lub prowadzić do niepowstrzymanego wzrostu jej cen, niezależnie od podstaw ekonomicznych.