Term: Głębokie uczenie się

(ang. deep learning)

Metoda przetwarzania danych oparta na wzorcach, która jest rodzajem maszynowego uczenia się (ang. Machine Learning, ML). Głębokie uczenie się pozwala robotom naśladować ludzkie zachowania, takie jak identyfikacja obrazów na ekranie, rozpoznawanie języka lub przewidywanie wyników.