Term: Redukcja śladu węglowego

Zestaw działań optymalizacyjnych zmniejszających zapotrzebowanie energetyczne i surowcowe na jednostkę produktu. Ślad węglowy jest elementem śladu środowiskowego (ekologicznego), opisującego zapotrzebowanie człowieka na zasoby naturalne.

Ślad węglowy jest wyliczany jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu podczas jego pełnego cyklu życia (CO2/jednostkę funkcjonalną). Metodami redukcji śladu węglowego jest m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do wytworzenia jednostki produktu, optymalizacja procesu produkcyjnego zwiększająca wydajność produkcyjną, zmniejszenie zapotrzebowania na surowce poprzez wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego i wiele innych procesów optymalizacyjnych.

« Wróć do Słownika