Term: Sieć brzegowa Internetu Rzeczy IoT

(ang. IoT Edge)

Podzbiór sieci brzegowej urządzeń inteligentnych (ang. Smart Device Edge) składający się z urządzeń nieposiadających interfejsu użytkownika.  IoT Edge to zbiór usług, które te urządzenia realizują i implementują, w pełni zarządzanych, z elementami wbudowanego oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. Oprogramowanie wbudowane może być modyfikowane i opracowane zgodnie z wymaganiami klienta.