Term: Ślad węglowy produktu

(ang. product carbon footprint, PCF), suma bezpośrednio i pośrednio wyemitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych (wyrażonych jako ekwiwalent CO2) związanych z danym produktem – od zakupu surowca poprzez wykorzystanie energii w procesach produkcyjnych, aż do chwili, w której produkt opuszcza fabrykę, by trafić do odbiorcy (uwzględnia się cały cykl życia produktu).