Sprzętowe źródło zaufania [RoT]

(ang. Root-of-Trust)

Mechanizm, od którego zależą wszystkie bezpieczne operacje systemu komputerowego. Odseparowany kod, pozwalający na bezpieczny proces rozruchu, który zawiera klucze używane do działań kryptograficznych. Odizolowany obszar odpowiedzialny za weryfikację tożsamości urządzeń.