Term: Szkolenie stanowiskowe

Zapoznanie pracownika z czynnością lub sekwencją czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy według obowiązującego standardu pracy. Jest to także zapoznanie pracownika z czynnikami występującymi na danym stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami mogącymi wystąpić na danym stanowisku i metodami bezpiecznego wykonywania danej pracy.