Term: Umiejętności „miękkie”

Zestaw cech i umiejętności społecznych, które oddają sposób postępowania i zachowania w różnych sytuacjach; opisują sposób działania w określonym zespole ludzi lub organizację pracy własnej.