Term: Zapora sieciowa

(ang. firewall)

Urządzenie/system, którego zadaniem jest zabezpieczenie sieci, monitorowanie przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego oraz decydowanie o jego przepuszczeniu lub zablokowaniu w oparciu o zestaw określonych zasad, czyli wprowadzonych reguł filtrujących.

Firewall jest jednym z podstawowych sposobów zabezpieczania sieci i systemów w danej organizacji przed atakami mającymi na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do danych i zasobów chronionej sieci oraz pracujących w niej systemów. Definicja ta odnosi się zarówno do dedykowanego sprzętu fizycznego wraz z zainstalowanym odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem (firewall sprzętowy), jak i do samego oprogramowania blokującego nieautoryzowany dostęp do konkretnego komputera/ systemu, na którym zostało zainstalowane (firewall softwarowy). Nowoczesne zapory sieciowe posiadają dodatkowe ulepszenia i nie zajmują się już tylko prostym filtrowaniem pakietów i kontrolą dostępu. Większość współczesnych organizacji wdraża firewalle nowej generacji NGFW (ang. Next Generation Firewall), aby zatrzymywać zagrożenia (takie jak zaawansowane złośliwe oprogramowania, ataki na poziomie aplikacji) czy zapobiegać innym celowym włamaniom lub znacznie ograniczyć ich skutek.

Synonimy hasła:
Firewall
Kategoria hasła:: Cyberbezpieczeństwo
« Wróć do Słownika