Term: Zarządzanie konfiguracją [CM]

(ang. Configuration Management)

Zestaw skoordynowanych technicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych działań, które umożliwiają zapewnienie kontroli nad strukturą produktu w całym cyklu jego życia. Kontrola rozumiana jest tutaj jako utrzymanie spójności zapisów kolejnych stanów struktury produktu (konfiguracji), a także monitorowanie, raportowanie oraz analiza zmian w strukturze produktu na przestrzeni jego cyklu życia. Zarządzanie konfiguracją umożliwia również weryfikację oraz określenie czy produkt w swojej aktualnej lub planowanej postaci jest zgodny ze specyfikacją wymagań. Jako że zarządzanie konfiguracją jest procesem ciągłym i realizowanym przez cały cykl życia produktu, to umożliwia śledzenie i nadzorowanie struktury produktu na każdym etapie, co oznacza, że pozwala także na wgląd w konfiguracje utworzone w przeszłości bądź też na ponowne ich użycie. Głównym zadaniem oraz przedmiotem działań związanych z realizacją procesu zarządzania konfiguracją jest zapewnienie, że produkt został zaprojektowany oraz wyprodukowany zgodnie z określonymi wymaganiami.