Budowanie struktury cyberbezpieczeństwa

Szkolenie przedstawia podstawowe zasady tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wyjaśnia potrzebę standaryzacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz praktyczną stronę procesu wdrożenia zasad ISO/IEC 27001. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają dotychczasowe trendy w zakresie certyfikacji ISO/IEC 27001 w polskich firmach, jak również zarys najważniejszych zadań, jakie należy wykonać w celu wdrożenia systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem przetwarzanych informacji.

Opiekun merytoryczny szkolenia: Krzysztof Mizerski
Źródła ilustracji i materiałów wideo: Platforma Przemysłu Przyszłości

Obejrzyj wstęp do szkolenia:

Niezapisany/a
Tylko dla zalogowanych

Moduł obejmuje:

  • 5 Lekcje
  • 17 Tematy
  • 3 Quizy
Skip to content