Term: Autonomiczny robot mobilny

(ang. Autonomous Mobile Robot)

Podklasa robotów autonomicznych które potrafią przemieszczać się względem swojego otoczenia (np. roboty jeżdżące, latające lub kroczące). Najpopularniejszym rodzajem robotów mobilnych są platformy samojezdne, poruszające się przy pomocy kół. Często potocznie mianem robota mobilnego (lub platformy mobilnej) określa się właśnie autonomiczne pojazdy kołowe.

Autonomiczne roboty mobilne znajdują zastosowanie w rozmaitych gałęziach przemysłu i w różnych aplikacjach. W wielu wypadkach ich zadaniem jest transport dóbr, lecz występują również inne aplikacje np. roboty myjące czy inspekcyjne. Roboty mobilne zwykle posiadają interfejs umożliwiający interakcję z operatorem jednak obowiązki operatora są bardzo niewielkie i często ograniczają się do wskazania zadania np. przewozu dóbr z punktu A do B. Robot sam wykonuje wszystkie czynności (planowanie, sterowanie, poruszanie się, odbiór i dowóz towarów) bez konieczności ingerencji ze strony człowieka. Dzięki możliwościom elastycznego planowania oraz poruszania się w dowolnych kierunkach autonomiczne roboty mobilne pozwalają na uzyskanie znacznej niezależności od infrastruktury. To z kolei, czyni je doskonałym rozwiązaniem do robotyzacji procesów transportowych (lub innych powiązanych z ruchem robota) w środowiskach wykazujących się dużą zmiennością.

Kategoria hasła:: Roboty
« Wróć do Słownika