Term: Electron Beam Melting [EBM]

(ang. Electron Beam Melting)

Grupa technologii typu Powder Bed. W tym procesie cienkie warstwy proszku metalowego są kolejno selektywnie spiekane za pomocą wiązki elektronów zgodnie z geometrią produkowanego elementu. Po zakończeniu procesu druku niespieczony proszek jest usuwany. Technologia EBM pozwala wytwarzanie elementów o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Electron Beam Melting (EBM) mechanism (Source: arcam.com) 

Etapy procesu Electron Beam Melting:  

 1. Pierwszym krokiem jest umieszczenie metalowej płyty na stole roboczym drukarki. 
 2. W komorze roboczej drukarki wytwarzana jest wysoka próżnia (5 × 10–5 mbar). 
 3. Zgarniacz (ang.  recoater) rozprowadza cienką warstwy proszku metalu po całej powierzchni metalowej płyty.  
 4. Warstwa proszku jest podgrzewana.
 5. Następnie wiązka elektronów stonuje powierzchnię proszku spajając go w miejscu gdzie ma powstać część. 
 6. Stół roboczy obniża się o wysokość warstwy proszku.  
 7. Kroki 3–6 są powtarzane do chwili ukończenia części.
 8. Części są oczyszczane z niespieczonego proszku który jest odzyskiwany. 

Zalety technologii Electron Beam Melting: 

 • Brak naprężeń szczątkowych po procesie wydruku – proces druku jest prowadzony w wysokiej temperaturze 1000°C; 
 • Możliwość stasowania niewielkiej ilości struktur podporowych lub rezygnacji z nich; 
 • Wysoka wydajność procesu druku; 
 • Wysoka jakość powierzchni drukowanych elementów; 
 • Tworzenie detali o wysokiej gęstości, 

Ograniczenia technologii Electron Beam Melting: 

 • Wydruki w technologii EBM posiadają niższą stopień dokładności w porównaniu z  technologią LPBF
 • Utrudnione usuwanie niespieczonego proszku; 
 • Ograniczona ilość dostępnych materiałów: 
  • stopy tytanu: Ti Grade 2, Ti6Al4V Grade 5,  Ti6Al4V Grade 23, 
  • Inconel 718,  
  • stop Co–Cr, 
  • czysta miedź.
Kategoria hasła:: Druk 3D
« Wróć do Słownika