Term: Product owner [PO]

To rola w zespole R&D zarządzanym w metodologii scrum/agile. PO odpowiada za zarządzanie backlogiem produktu w celu osiągnięcia pożądanego wyniku.

Kluczowe zadania PO obejmują:

  • identyfikację i opis elementów znajdujących się w backlogu w celu ujednolicenia rozumienia celu i dróg jego osiągnięcia,
  • podejmowanie decyzji dotyczących priorytetów pozycji w backlogu w celu optymalizacji efektywności pracy zespołu,
  • określanie w jakim stopniu poszczególne pozycja w backlogu zostały zrealizowane,
  • dbanie o przejrzystość nadchodzących zadań zespołu.

Rola PO powstała jako część metodologii scrum aby sprostać wyzwaniom stojącym wynikającym z wielości sprzecznych kierunków działań (lub braku ich określenia). Osoba pełniąca tę rolę ma być źródłem spójnej wizji produktu dla zespołu R&D, w tym celu uczestniczy w spotkaniach, opisuje elementy backlogu i prowadzi indywidualne konsultacje. Wiąże się to z jednoosobową odpowiedzialnością za powodzenie, zrealizowanego według wizji PO, produktu.