Term: Model biznesowy St. Gallen

To chcemat modelu biznesowego obejmujący cztery elementy „kto-co-jak-dlaczego”.

  1. Kto? – kim są nasi klienci? Klienci są centralnym punktem odniesienia każdego modelu biznesowego. W ramach tego punktu należy określić, które segmenty klientów są dla przedsiębiorstwa najistotniejsze oraz do których chce dotrzeć wybierając konkretny model biznesowy.
  2. Co? – co oferujemy klientom? Drugi element modelu określa propozycję wartości, czyli opisuje sposoby, w jaki produkt lub usługa spełniają potrzeby docelowych klientów.
  3. Jak? – w jaki sposób wytwarzamy oferowane produkty lub usługi? Ten element odnosi się do łańcucha wartości, czyli skupia się na procesach, operacjach, zasobach, możliwościach współpracy oraz koordynacji składowych przedsiębiorstwa pozwalających dostarczyć wartość klientowi.
  4. Dlaczego? – dlaczego model biznesowy przynosi zysk? Czwarty element obejmuje kwestie powstawania zysku (wartości dla przedsiębiorstwa) i takie aspekty, jak struktura kosztów czy mechanizmy osiągania przychodów. To ten punkt odpowiada na pytanie, dlaczego nasz model biznesowy jest opłacalny.

Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika