Term: Niezawodność

Stopień zaufania do poprawnej pracy obiektu technicznego, spełniania jego funkcji i zachowania funkcjonalności przez wymagany czas, w określonych warunkach eksploatacji. Niezawodność jest wyrażana w postaci prawdopodobieństwa pracy bez uszkodzeń przez określony przedział czasu i w określonych warunkach. Do opisu i oceny niezawodności są stosowane metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Na niezawodność złożonego obiektu technicznego ma wpływ niezawodność poszczególnych jego elementów. Wymagania stawiane obiektowi technicznemu przy określaniu jego niezawodności to m.in. jakość pracy, parametry techniczne, bezpieczeństwo obsługi. Jeżeli wymagane cechy obiektu znajdują się w założonych przedziałach to możemy mówić o jego zdatności do eksploatacji. Zdarzenie losowe powodujące przejście obiektu ze stanu zdatności do stanu niezdatności nazywa się uszkodzeniem.