Term: Kompleksowa Ocena Przemysłowego Systemu MAR [KOPSMAR]

(ang. Mixed & Augmented Reality General Requirements Fulfillment)

Zespół ocen dotyczących funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz ergonomii rozpatrywanego rozwiązania MAR, przedstawiony w zagregowanej i czytelnej formie (np. wykres radarowy).

Oceny powinny zostać przeprowadzone zawsze z uwzględnieniem konkretnego celu wdrożenia rozwiązania MAR oraz z uwzględnieniem konkretnych warunków funkcjonowania systemu MAR i powinny zostać dokonane co najmniej dwukrotnie – na etapie wyboru rozwiązania oraz w okresie normalnej eksploatacji rozwiązania MAR.

W obu przypadkach KOPSMAR obejmuje następujące oceny częściowe:

  • niezawodność systemu (w tym niezawodność komponentów składowych, takich jak: urządzenia peryferyjne, łączność w czasie rzeczywistym, niezawodność oprogramowania),
  • BHP, rozumiane (poza spełnieniem wymagań ogólnych) również jako Parametry Bezpieczeństwa Pracy MAR [zob. definicja],
  • bezpieczeństwo informatyczne (w szczególności: protokoły transmisji, szyfrowanie danych, podatność na włamania, podatność na zakłócenia),
  • spełnienie specyficznych wymagań / regulacji prawnych (np. górniczych, militarnych itp),
  • precyzję wizualizacji MAR [zob. definicja],
  • ergonomię, rozumianą jako parametry ergonomiczne MAR [zob. definicja],
  • ekonomikę, rozumianą jako relację “koszt-efekt”,
  • łatwość/czas reparametryzacji (rozumiana jako łatwość tworzenia / modyfikowania procedur postępowania w danym procesie produkcyjnym lub okołoprodukcyjnym, scenariuszy szkoleniowych itp.).

Każda z ocen częściowych wyrażona jest w skali od “0” do “5”, przy czym:
0 – Brak
1 = Bardzo słabo (niezadowalająco)
2 = Słabo (akceptowalne minimum)
3 = Przeciętnie
4 = Bardzo dobrze
5 = Ideał, bez jakichkolwiek zastrzeżeń

Synonimy hasła:
Mixed & Augmented Reality General Requirements Fulfillment
Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika