Term: TCP

(ang. Transmission Control Protocol – Protokół Sterowania Transmisją)

Protokół występujący w warstwie transportowej odpowiedzialny za poprawne kontrolowanie przepływu informacji. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności zapewnia dostarczenie danych w odpowiedniej sekwencji, sprawdzanie danych pod kątem błędów powstających w wyniku przesyłu, powtórzenie wysłania informacji w razie wystąpienia błędów oraz kontrolę powstawania przeciążeń sieci.