Term: Oprogramowanie jako usługa [SaaS]

Oprogramowanie jako usługa to model licencjonowania oprogramowania, w którym dostęp do niego jest zapewniany na zasadzie subskrypcji, przy czym oprogramowanie jest zlokalizowane na serwerach zewnętrznych; SaaS jest zazwyczaj dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a użytkownicy logują się do systemu przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.