Term: Systemy o miękkich lub łagodnych ograniczeniach czasowych

(ang. Soft Real Time)

Określenie trybu pracy, związane z aplikacjami wrażliwymi na opóźnienia, ale dopuszczającymi określony poziom tolerancji błędów. Aplikacja wymaga do pracy sieci o małych opóźnieniach, aby zapewnić dobre wrażenia (ang. User Experience) użytkownikom.

Tryb pracy przeznaczony dla systemów, w których awaria lub opóźnienie sieci nie spowoduje krytycznej i potencjalnie zagrażającej życiu konsekwencji, np. takimi jak strumieniowe transmisje wideo.  

Aplikacje o miękkich wymaganiach w czasie rzeczywistym są często dostarczane przez centrum brzegowe dostawcy usług (ang. Service Provider Edge) z powodów ekonomicznych lub dla zapewnienia transmisji multicast. 

Synonimy hasła:
Soft Real Time
Kategoria hasła:: Big Data
« Wróć do Słownika