Term: Centrum brzegowe dostawcy usług

(ang. Service Provider Edge)

Warstwa infrastruktury pomiędzy infrastrukturą brzegową użytkownika a klasycznymi ogólnokrajowymi (lub kontynentalnymi) centrami danych. Service Provider Edge składa się ze sprzętu informatycznego umieszczonego przy sieciach dostawców usług lub wspierającego te sieci w regionie metropolitalnym.

Obejmuje infrastrukturę pomiędzy sieciami dostępowymi regionalnych centrów brzegowych a najbliższymi punktami dostępu do szkieletu internetowego. Service Provider Edge dzieli się na krawędź dostępową (ang. Access Edge) I regionalne centrum brzegowe (ang. Regional Edge) i jest zazwyczaj zdolne do dostarczania infrastruktury dla przetwarzania brzegowego (ang. Edge Computing) z opóźnieniami poniżej 100 ms. Określany także wymiennie pojęciem infrastruktury brzegowej (ang. Infrastructure Edge). 

Synonimy hasła:
Service Provider Edge
Kategoria hasła: Przetwarzanie chmurowe
« Wróć do Słownika