Term: Testowanie modelu biznesowego

To etap tworzenia lub transformacji modelu biznesowego, który pozwala na stwierdzenie, które wymiary lub elementy modelu biznesowego działają zgodnie z założeniami, a które nie.

W procesie testowania powinni wziąć udział kluczowi interesariusze modelu, zarówno z wnętrza przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia. Do kluczowych interesariuszy kieruje się prośbę o informację zwrotną dotycząca modelu biznesowego.

Proces tworzenia modelu biznesowego jest procesem iteracyjnym, więc wszystkie informacje, jakie uzyskamy w czasie testów pierwszego prototypu modelu biznesowego, powinny zostać uwzględnione w kolejnej rundzie prototypowania.

Kolejne iteracje powinny być kontynuowane do czasu, aż twórcy modelu biznesowego poczują gotowość wejścia z nim na rynek. Zazwyczaj wystarczają dwie lub trzy iteracje.

Warto pamiętać, że informacje zwrotne uzyskane od klientów, dostawców lub pracowników w fazie testowania modelu biznesowego mogą stanowić przesłankę do zakończenia prac nad modelem, bo dowiadujemy się, że model biznesowy nie spełnia oczekiwań interesariuszy.

Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika