Term: Urządzenia Peryferyjne VMAR

sprzęt indywidualny, zapewniający realizowanie funkcjonalności VMAR z punktu widzenia jego użytkownika. W skład Urządzeń Peryferyjnych VMAR wchodzą:

Okulary AR,

Okulary MR,

Okulary VR,

Tablety Nasobne,

Tablety (IOS, Android),

Telefony komórkowe (smartfony).