Term: Analiza pola sił

Analiza pola sił Kurta Lewina to metoda analizy sytuacji w przedsiębiorstwie stojącym w obliczu zmiany (np. przed wdrożeniem rozwiązań Przemysłu 4.0). W ramach analizy rozważa się dwa typy przeciwnie skierowanych sił: wspierających i przeciwstawiających się zmianie.

Wynik Analizy pola sił ułatwia generowanie możliwych do podjęcia opcji działań (Zobacz: Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą).

Ważne jest, aby w momencie dokonywania analizy rozpatrywać sytuację obecną, a nie poszukiwać ryzyk wpływających na wdrożenie w przyszłości. Przykładowo: jeśli postawa menedżerów wspiera wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0, to traktujemy taką postawę jako siłę wspierającą zmianę, a nie zastanawiamy się, co by się wydarzyło, kiedy ta postawa ulegnie zmianie.

Analizę pola sił można wykonać korzystając z szablonu pokazanego na rysunku.

Szablon ułatwiający dokonanie analizy pola sił

Najpierw opisujemy stan docelowy oraz kryteria sukcesu wdrożenia, a potem zapisujemy siły wspierające zmianę i hamujące. Zestawienie opisanych sił jest punktem wyjścia do analizy. Wynikiem analizy jest wskazanie, czy w przedsiębiorstwie przeważają siły wspierające lub hamujące zmianę. W kolejnym kroku istnieje możliwość rozważenia koniecznych do wzmocnienia sił wspierających wdrożenie oraz osłabienia sił hamujących. Postępowanie takie może wygenerować kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt opcji działań. Wyboru działań, jakie podejmiemy po zakończeniu analizy pola sił można dokonać korzystając z Diagramu Wartość / Koszt (Zobacz: Diagram Wartość / Koszt).

Kategoria hasła: Badania i rozwój (R&D)
« Wróć do Słownika