Term: Brzegowe centrum danych

(ang. Edge Data Center)

Centrum danych, które jest węzłem znajdującym się jak najbliżej krawędzi infrastruktury brzegowej (ang. Edge Infrastructure), w porównaniu do tradycyjnych scentralizowanych centrów danych. Centrum zapewnia realizację tych samych funkcji co klasyczne centra danych, choć na mniejszą skalę.

Ze względu na lokalne ograniczenia wynikające z rozproszonych lokalizacji fizycznych centra danych znajdujące się na obrzeżach Edge Infrastructure często działają w sposób autonomiczny. 

Wiele centrów danych typu Edge może być połączonych ze sobą w celu zwiększenia przepustowości, podniesienia niezawodności i migracji obciążenia, tworząc wirtualne centrum danych

Synonimy hasła:
Edge Data Center
Kategoria hasła:: Przetwarzanie brzegowe
« Wróć do Słownika