Term: Cyberbezpieczeństwo

(ang. cybersecurity)

Jest to proces zapewnienia ochrony informacji i wszelkich aktywów organizacji. W myśl Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560) cyberbezpieczeństwo jest definiowane jako odporność systemów informacyjnych na wszelkie działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług, oferowanych przez te systemy.