Term: Kaizen

Metoda działania pochodząca z Japonii, polega na nieustannym doskonaleniu i jest szeroko obecna w zarządzaniu. Wg tej metody doskonalenie wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa prowadzi do większej efektywności.

Istotą kaizen jest kwestionowanie stanu obecnego i poszukiwanie możliwości jego ulepszenia niewielkimi nakładami, w odróżnieniu od inwestycji, które niosą ze sobą znaczne nakłady środków. Słowo kaizen zapisane w języku japońskim znakami kanji oznacza zmianę na lepsze.

Kluczowe dla zastosowania filozofii kaizen jest 10 zasad:

  1. Problemy stwarzają możliwości.
  2. Bierz pomysły od wszystkich.
  3. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
  4. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
  5. Rozwiązuj problemy wspólnie.
  6. Stale pytaj i bądź dociekliwy.
  7. Wybieraj proste rozwiązania.
  8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
  9. Pomyłki koryguj na bieżąco.
  10. Ulepszanie nie ma końca.

Stosowanie kaizen ma na celu nieustanne zaangażowanie wszystkich pracowników w niekończące się ulepszanie produktu, jakości, warunków pracy i procesu. Chodzi o to, by bezrefleksyjne i automatyczne wykonywanie zadań zastąpić świadomą realizacją określonych elementów procesu, włączając krytyczny ogląd i potrzebę ulepszania.

Kaizen identyfikowany jest także z systemami zgłaszania pomysłów przez członków organizacji. Polega on wtedy na ustaleniu zasad, na jakich można zgłaszać pomysły na usprawnienie, kto ma je wdrażać, jak będą oceniane, czy i jak będą nagradzane.

Masaaki Imai, autor książki Kaizen: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii uważa, że podczas wdrażania kaizen należy skupić się na procesie i zachowaniu ludzi, a na efekty ekonomiczne poczekać nawet do 3–5 lat. Wynika to z przekonania, że dzięki poprawie procesu poprawią się wyniki, a nie odwrotnie. Taki sposób myślenia jest trudny do zaakceptowania dla zachodnich menedżerów, którzy oczekują przede wszystkim wyników. Kolejnym ważnym elementem jest włączenie absolutnie wszystkich uczestników procesu, bez względu na ich pozycję, umiejętności, wykształcenie i rolę w organizacji.

Synonimy hasła:
Filozofia kaizen
Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika