Term: Manufacturing Execution System [MES]

System informatyczny, który łączy, monitoruje i kontroluje złożone systemy produkcyjne i przepływ danych w hali produkcyjnej; głównym celem MES jest zapewnienie skutecznego wykonywania operacji produkcyjnych i poprawa wydajności produkcji.