Term: Multi Jet Fusion [MJF]

(ang. Multi Jet Fusion)

Bliźniacza technologia SLS, różniącą się sposobem dostarczania energii niezbędnej do uplastycznienia tworzywa sztucznego.  W przypadku metody MJF na pojedynczą warstwę proszku, w miejsca które mają być uplastycznione, nanoszony jest specjalny agent (materiał dodatkowy), mający na celu zwiększenie absorpcji światła. Następnie warstwa doświetlana jest za pomocą lamp.