Term: Color Jet Printing [CJP]

(ang. Color Jet Printing)

Technologia druku 3D, która pozwala na wykonanie kolorowych trójwymiarowych modeli poprzez spajanie proszku gipsowego dedykowanym lepiszczem.

Sposób działania technologii 

Technologia CJP – metoda druku 3D, za pomocą której możliwe jest uzyskanie wielokolorowych modeli 3D. Podstawowym materiałem budulcowym jest proszek na bazie gipsu. Materiał budulcowy nanoszony jest na platformę roboczą za pomocą rolki lub zgarniacza, a następnie na jego powierzchnię natryskiwane jest lepiszcze (mające na celu sklejenie selektywne materiału budulcowego) oraz barwniki (CMY). Podobnie jak w przypadku technologii SLS/MJF, nie ma potrzeby stosowania materiału podporowego, jego funkcję pełni niesklejony materiał budulcowy. Ze względu na niską wytrzymałość modeli po procesie druku, konieczne jest wzmocnienie struktury poprzez infiltrację klejami lub żywicą epoksydową.  

Etapy procesu CJP: 

 1. Przygotowanie pliku roboczego w oprogramowaniu urządzenia. Ustawienie parametrów druku. 
 2. Przygotowanie materiału roboczego, lepiszcza oraz barwników (CMY). 
 3. Przygotowanie oraz montaż platformy roboczej. 
 4. Proces druku 3D. 
 5. Demontaż platformy roboczej. 
 6. Separacja modeli 3D od niesklejonego materiału Odzysk materiału. 
 7. Czyszczenie modli 3D. 
 8. Czyszczenie urządzenia oraz platformy roboczej. 
 9. Dodatkowy, opcjonalny post-processing. 

Zastosowanie technologii CJP: 

 • Prototypy wielokolorowe 
 • Modele koncepcyjne 
 • Makiety 

Specyfikacja technologii CJP: 

 • Grubość warstwy: 0,1 mm 
 • Stosowane materiały: proszki na bazie gipsu 
 • Jakość powierzchni: chropowata powierzchnia 
 • Brak konieczności stosowania struktur podporowych 
 • Druk wielu modeli podczas jednego procesu 
 • Konieczność stosowania post-processingu – piaskowanie, infiltracja 
 • Koszt inwestycyjny: wysoki 
 • Zaangażowanie pracowników: średnie 

Zalety technologii CJP: 

 • Druk modeli kolorowych 
 • Druk skomplikowanych geometrii 

Wady technologii CJP: 

 • Chropowatość powierzchni zewnętrznej 
 • Wysoki koszt inwestycyjny 
 • Niska wytrzymałość modeli, konieczność wzmacniania po procesie produkcji 

Możliwe cechy modeli: 

 • Kolorowe 
 • Chropowate 
 • Dokładne geometrycznie 
Kategoria hasła: Druk 3D
« Wróć do Słownika