Term: Regionalne centrum brzegowe

(ang. Regional Edge)

Podkategoria centrum brzegowego dostawcy usług (ang. Service Provider Edge) składająca się z infrastruktury klasy serwerowej zlokalizowanej w regionalnych centrach danych operatorów telekomunikacyjnych lub systemów dostępowych.

Regionalne serwisy brzegowe są powszechnie dostępne w postaci rozwiązań MTCO (ang. Multi-Tenant /Colocation), ale mogą również być elementem należącym do sieci telekomunikacyjnej. Lokalizacje Regional Edge zapewniają zazwyczaj również regionalny punkt wymiany ruchu internetowego i podłączenie do ogólnokrajowych szkieletów internetowych. Dostawcy i inne przedsiębiorstwa umieszczają w tych obiektach serwery i pamięci masowe, aby zmniejszyć opóźnienia i skok sieciowy. Zasoby Edge Computing w regionalnym centrum danych mogą pracować w połączeniu z zasobami lokalnymi i rozproszonymi. Regionalne centra danych są w stanie obsłużyć obciążenia brzegowe, które mogą tolerować opóźnienia w zakresie 30ms – 100ms. 

Synonimy hasła:
Regional Edge
Kategoria hasła: Przetwarzanie brzegowe
« Wróć do Słownika