Term: Przetwarzanie brzegowe, przetwarzanie na krawędzi

(ang. edge computing)

Przetwarzanie brzegowe to architektura oparta na idei przetwarzania rozproszonego, w zakresie której dane są przechowywane, przetwarzane, a nawet analizowane bezpośrednio w urządzeniach końcowych, kontrolerach lub mikrocentrach danych znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Kluczowym założeniem przetwarzania brzegowego jest, aby przetwarzanie odbywało się jak najbliżej systemów, które generują dane, nawet w samych urządzeniach, które je generują (ang. on-device), pozwalając na zajęcie się takimi kwestiami jak mobilność, przetwarzanie w czasie rzeczywistym, bardzo małe opóźnienia i geolokalizacja. 

Synonimy hasła:
edge computing
Kategoria hasła: Big Data
« Wróć do Słownika