Term: Cienki klient

(ang. thin client)

W sieci komputerowej cienki klient to prosty komputer (o niskiej wydajności), który został zoptymalizowany do nawiązywania zdalnego połączenia ze środowiskiem obliczeniowym opartym na serwerze. Są one czasami nazywane komputerami sieciowymi lub w najprostszej postaci klientami zerowymi. Serwer wykonuje większość pracy, która może obejmować uruchamianie programów, wykonywanie obliczeń i przechowywanie danych. Kontrastuje to z bogatym klientem lub konwencjonalnym komputerem osobistym; ten pierwszy jest również przeznaczony do pracy w modelu klient-serwer, ale ma znaczną lokalną moc obliczeniową, podczas gdy drugi ma pełnić swoją funkcję głównie lokalnie.

Cienki klient występuje jako składnik szerszej infrastruktury obliczeniowej, w której wielu klientów współdzieli swoje obliczenia z serwerem lub farmą serwerów. Infrastruktura po stronie serwera wykorzystuje oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, takie jak wirtualizacja aplikacji, współdzielony pulpit (HSD) lub wirtualizacja pulpitu (VDI). Ta kombinacja tworzy tak zwany system oparty na chmurze, w którym zasoby pulpitu są scentralizowane w jednym lub kilku centrach danych. Korzyści płynące z centralizacji to optymalizacja zasobów sprzętowych, ograniczenie konserwacji oprogramowania i poprawa bezpieczeństwa.

Sprzęt typu cienki klient zazwyczaj obsługuje popularne urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatury, myszy, monitory, gniazda do urządzeń peryferyjnych z dźwiękiem i otwarte porty dla urządzeń USB (np. drukarki, dysku flash, kamery internetowej). Niektóre cienkie klienty zawierają (starsze) porty szeregowe lub równoległe do obsługi starszych urządzeń, takich jak drukarki paragonów, wagi lub zegary czasu. Oprogramowanie cienkiego klienta zazwyczaj składa się z graficznego interfejsu użytkownika (GUI), agentów dostępu do chmury (np. RDP, ICA, PCoIP), lokalnej przeglądarki internetowej, emulatorów terminali (w niektórych przypadkach) oraz podstawowego zestawu lokalnych narzędzi. Często spotykane w marketach budowlanych na stanowiskach pracowników konkretnych działów.

Synonimy hasła:
Thin client
Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika