Term: Graficzny interfejs użytkownika [GUI]

(ang. Graphical User Interface)

Metoda interakcji z komputerem, która umożliwia użytkownikom uruchamianie działania programu za pomocą okien, ikon i menu.