Term: Home Assistant

To bezpłatne oprogramowanie typu open source do automatyki domowej zaprojektowane jako centralny system sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi z naciskiem na lokalną kontrolę i prywatność. Można uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika za pomocą aplikacji towarzyszących na Androida i iOS lub za pomocą poleceń głosowych za pośrednictwem obsługiwanego wirtualnego asystenta, takiego jak Asystent Google lub Amazon Alexa.

Po zainstalowaniu aplikacji Home Assistant jako urządzenia komputerowego będzie ona działać jako centralny system sterowania automatyką domową, potocznie nazywany hubem inteligentnego domu, którego celem jest sterowanie IoT urządzenia, oprogramowanie, aplikacje i usługi technologii łączności, które są obsługiwane przez modułowe komponenty integracyjne, w tym natywne komponenty integracyjne dla protokołów komunikacji bezprzewodowej, takich jak Bluetooth, Zigbee i Z-Wave (używane do tworzenia lokalnych sieci osobistych z małymi radiotelefonami cyfrowymi o niskim poborze mocy), a także wsparcie dla kontrolowania zarówno otwartych, jak i zastrzeżonych ekosystemów, jeśli zapewniają one publiczny dostęp za pośrednictwem otwartego interfejsu API lub MQTT do integracji stron trzecich przez sieć lokalną lub Internet.

Informacje ze wszystkich urządzeń i ich atrybutów (jednostek), które widzi aplikacja Home Assistant, mogą być używane i kontrolowane z poziomu skryptów wyzwalających automatyzację przy użyciu podprogramów planowania i „planu”, np. do sterowania oświetleniem, klimatem, systemami rozrywki i sprzętem AGD.

Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika