Term: Wielodostępowe przetwarzanie brzegowe MEC

(ang. Multi-access Edge Computing)

Otwarte ramy aplikacyjne opracowane przez ETSI (European Standards Organization - ESO).

wspierające rozwój usług ściśle powiązanych z siecią dostępu radiowego RRAN (ang. RAN Radio Access Network). Sformalizowana w 2014 roku, MEC dąży do rozszerzenia bezprzewodowych stacji bazowych 4G i 5G o standaryzowaną platformę programową, interfejs programowania aplikacji API (ang. Application Programming Interface) i model programowania do budowy i wdrażania aplikacji na jako element infrastruktury brzegowej (ang. Edge Infrastructure) sieci bezprzewodowych.   

Pierwotnie znana jako Mobile Edge Computing, grupa robocza ETSI zmieniła nazwę na Multi-Access Edge Computing w 2016 roku, aby potwierdzić swoją ambicję rozszerzenia MEC poza sieć komórkową o inne technologie dostępu. MEC wykorzystuje najnowocześniejsze centra danych rozmieszczone na obrzeżach infrastruktury (ang. Edge Infrastructure). 

Synonimy hasła:
Multi-access Edge Computing
Kategoria hasła: Przetwarzanie brzegowe
« Wróć do Słownika