Lekcja 3 z 7
W trakcie

3. Fabryka ekologiczna

Współczesne metody wytwarzania powinny uwzględniać aspekty ekologiczne zgodnie z wytycznymi gospodarki o obiegu zamkniętym. GOZ może zostać zdefiniowana jako system wykorzystania zasobów (w którym dominuje redukcja, ponowne użycie i recykling zużytych elementów) w połączeniu z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz zmniejszeniem emisji (przy uzyskaniu większej wydajności fabryk, przedsiębiorstw i ogólnie pojętego przemysłu).

infografika pokazująca działanie gospodarki o obiegu zamkniętym
graf. Lech Mazurczyk

Wdrożenie circular economy realizowane jest według następujących zasad:

  • zastosowanie odpadów w formie zasobów produkcyjnych – całość materiału biodegradowalnego wraca do natury, a pozostałe odpady są ponownie używane (w różnych formach)
  • drugie zastosowanie – przywrócenie do obiegu produktów, które na tym etapie życia nie odpowiadają początkowo zdefiniowanym potrzebom konsumentów
  • ponowne użycie – zastosowanie sprawnych komponentów lub ich części, w celu opracowania nowych
  • naprawa obiektów, które mogą zostać przywrócone do działania
  • recykling – ponowne zastosowanie materiałów odpadowych
  • waloryzacja – wykorzystanie energii z odpadów, których nie da się recyklingować
  • ekonomia funkcjonalności – eliminacja sprzedaży produktów w celu ustanowienia systemu wynajmu, zakończenie użytkowania produktu skutkuje zwrotem produktu do firmy wynajmującej, w której następuje demontaż pod kątem ponownego użycia nieuszkodzonych części
  • energia ze źródeł odnawialnych – eliminacja paliw kopalnych prowadząca do wytworzenia produktu, jego ponownego wykorzystania i recyklingu
  • ekoprojekt – uwzględnia w swojej koncepcji wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu
  • ekologia przemysłowa i terytorialna – ustanowienie przemysłowej metody organizacyjnej na terytorium działania przedsiębiorstwa charakteryzującej się zoptymalizowanym zarządzaniem zapasami i przepływami materiałów, energii oraz usług.
Skip to content