Term: Analityka biznesowa [BI]

(ang. Business Intelligence)

System technik, praktyk i aplikacji, które pomagają firmom gromadzić, analizować i prezentować informacje związane z prowadzonymi operacjami biznesowymi.

Rozwiązanie używane w analizie danych w celu zwiększenia wydajności i usprawniania współpracy. Nieodłącznie związane jest z narzędziami informatycznymi, które umożliwiają przeprowadzenie analizy biznesowej poprzez:

  • zbieranie informacji z rozproszonych źródeł,
  • eksplorację,
  • przekształcanie danych,
  • tworzenie wartości dodanej z dużych zbiorów danych,
  • udostępnianie gotowych wyników.

Jednocześnie BI pomaga w podejmowaniu odpowiednich decyzji na każdym poziomie zarządzania wiedzą w organizacji. Wybrane przykłady związane z zastosowaniem Business Intelligence to działania mające na celu integrację danych, przeglądanie raportów oraz wytworzenie pulpitów nawigacyjnych/menedżerskich wykorzystywanych do wizualizacji i modelowania wyników zapytań.

Synonimy hasła:
Business Intelligence, System BI
Kategoria hasła: Big Data
« Wróć do Słownika