Term: Cyfrowa transformacja

To kompleksowa zmiana w funkcjonowaniu organizacji (firm i instytucji publicznych), możliwa dzięki technologiom cyfrowym, której efektem jest model operacyjny i biznesowy zbudowany w oparciu o datafikację i sieci. W szerszym znaczeniu oddzielne wielokrotne transformacje cyfrowe uzupełniają kompleksową transformację cyfrową gospodarki i społeczeństwa, rozumianą jako zmiana paradygmatu zasad rządzących działalnością gospodarczą i społeczną.